Uitleenservice

Er zijn natuurlijk telers of loonwerkers, die een precisiebemester willen beproeven op een paar hectares, voordat ze een investeringsbeslissing nemen.

Daarvoor heeft het Netwerk Smart Fertilization in 2010 de Uitleenservice in het leven geroepen. Veel telers, loonwerkers en onderzoeksinstituten hebben daar sindsdien gebruik van gemaakt.

Zie bijvoorbeeld de video van Jacob van den Borne over de precisiebemester die hij geleend heeft voor de precisiebemesting van suikerbieten in combinatie met zaaien in 2015.


Close up kouters Jacob van den Borne
Close up kouters Jacob van den Borne 2015

Ook in de aardappelteelt en de spruitenteelt wordt van de service gebruik gemaakt, bijvoorbeeld door Mts. Kleijwegt, te Mijnsheerenland, zie de video's aan de rechterkant.


2013 Oosterland 2015 Flevoland
Oosterland 2013 Flevoland 2015

Deze Uitleenservice is ook beschikbaar voor het POP3 project Precisiebemesting Zuid-Holland. Voor een kleine eigen bijdrage in de kosten voor halen en brengen kunt u gebruik maken van deze dienstverlening. Bel gerust 06-51596092 voor meer informatie of mail naar blc@precisiebemester.nl

Video's uitleenservice