Precisiebemesting Zuid-Holland

Medio 2017 is het projectplan Precisiebemesting in de open teelten goedgekeurd. De werkzaamheden zijn echter begonnen direct na inlevering van dit plan in januari 2017. Dat heeft ons al veel opgeleverd, met name een effectieve samenwerking met LTO-Noord projecten. Daaruit zijn twee uitstekende instructiefilms ontstaan, zie video's. Ook kon in 2017 al vroeg gewerkt worden aan het informeren van ketenregisseurs, zoals Greenery en Royal Friesland Campina over het project. Daardoor kon met deze organisaties in 2018 gestart worden met een structurele samenwerking op het gebied van de bevordering van de circulaire precisiebemesting, zie agenda.

Download Projectplan